💢 CAO SU CÁCH ÂM

Cao su cách âm là một dòng sản phẩm cách âm được Remak Việt Nam cung cấp. Sản phẩm được phần loại khác nhau tùy theo mục đích sử dụng như:
– Cách âm, cách nhiệt cho sàn, tường.
– Cách âm, cách nhiệt cho máy móc.
– Cách âm, cách nhiệt cho đường ống nước.

Đặt hàng liên hệ: 0773 342 310

Chat Zalo

Call Now Button